• flaga polska
  • flaga czeska
  • flaga rosyjska
  • flaga niemiecka
  • flaga angielska

prodefinity

System HR

prodefinity hr
prodefinity hr

Human Resources

Wdrażany przez nas system zarządzania kadrami dostarcza szereg funkcjonalności wspomagających pracę całego działu HR. Najczęściej wdrażane moduły to:

  • ZARZĄDZANIE ORAZ PLANOWANIE URLOPÓW
  • OCENY PRACOWNICZE
  • MIESIĘCZNE ORAZ ROCZNE PASKI PŁACOWE
  • WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY PRZEŁOŻONYM A PRACOWNIKIEM
  • KOMUNIKACJA MASOWA (KORPORACYJNA)

Mając na uwadze to, że każda firma zarządza kadrami w wypracowany przez siebie sposób, nie narzucamy gotowych rozwiązań, a raczej staramy się przenieść sprawdzone metody do wdrażanego systemu.