• flaga polska
  • flaga czeska
  • flaga rosyjska
  • flaga niemiecka
  • flaga angielska

prodefinity

oś czasu

2012 - rozwój firmy

Co jeszcze możemy zrobić ?

2011 - rozwój działalności

Dywersyfikuj!

2010 - go on in the world!

Rozszerzaj horyzonty.

2009 - kongresy

Rozmowy, wymiana doświadczenia, analizy

2008 - integracja

Eureka! Integracja!

2007 - apps

Jakie to wygodne...

2004 - doświadczenie

Nasi biznesowi instruktorzy!

2002 - początki

Realizacja naszej pasji - aplikacje webowe

jak to z nami było ?

Na początku była pasja, hobby, zauroczenie możliwością internetu. W 2002 roku, na początku XXI wieku, jako dzieci zaczynaliśmy realizować nasze pasje tworząc projekty internetowe. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że świat rozwinie się tak bardzo, że zapotrzebowanie na takie aplikacje będzie ogromne!

Uzyskując doświadczenie w dziedzinie IT brakowało doświadczenia biznesowego oraz procesowego. Dzięki pierwszym Firmom, które zgodziły się podjąć z nami współpracę, uzyskaliśmy gruntowną wiedzę biznesową a współpraca trwa do dzisiaj.

W 2007 roku smartfony podbijają świat. iPhone, BlackBerry, Samsung - każda firma ma je w swojej ofercie, a my uzupełniamy naszą działalność o aplikacje tworzone na te urządzenia, tak aby wykorzystać 100% ich możliwości. Oprogramowanie takie stwarza możliwości dostępu do zaawansowanych funkcji niedostępnych w zwykłych komputerach (GPS, aparat itp...)

Wraz z nadejściem roku 2008 dokonaliśmy odkrycia - na rynku pojawiły się wspaniałe aplikacje wspierające pracę ludzi w wąskich zakresach. Niestety, nie komunikowały się z innymi aplikacjami. Tutaj skierowaliśmy działania naszych pracowników - od tej pory możliwa jest komunikacja pomiędzy czytnikiem identyfikatorów pracowników oraz dystrybutorem do napojów.

Nasze pomysły muszą być realne - z tego względu od 2008 roku czynnie uczestniczymy w największych branżowych konferencjach.

Rok 2010 był rokiem podróży. Inne podejście do tych samych problemów jest bardzo twórcze - zapotrzebowanie na nasze usługi za granicą pozwoliło nam poszerzyć horyzonty, zdobyć nową wiedzę oraz nowe kontakty. Tworzymy i wdrażamy oprogramowanie min. w Bułgarii, Rumunii, Czechach, Niemczech, Ukrainie, Francji, Danii.

Ciągle dywersyfikujemy nasze działania, tak aby oferować naszym klientom pełne spektrum usług, a naszą ofertę uzupełniamy zgodnie z zapotrzebowaniem rynków.

Wraz z rozwojem działalności rozwijamy naszą firmą - poszukując nowych pracowników, inwestując w szkolenia obecnych oraz korzystając z aplikacji wspierających tworzenie oprogramowania oraz prowadzenia projektów.